pact breda

#ruimtevoorverhalen

Verbeter Breda

pact | stadsontwikkeling | kansenongelijkheid

PLAATS
Breda

OPDRACHTGEVER
Gemeente Breda

DATUM
2022

OMVANG
-

PROGRAMMA
uitwerking PACT aanpak voor aandachtswijken op het terrein van wonen en voorzieningen

In sommige buurten van Breda wonen steeds meer mensen die zorgen en problemen hebben. Over geld, hun gezondheid, veiligheid in de buurt, beschikbaarheid van wonen en de toekomst van zichzelf of van hun kinderen. Ze hebben het gevoel niet gelijk behandeld te worden en er alleen voor te staan. Breda wil voorkomen dat deze tweedeling doorzet en streeft naar een verbonden stad via het meerjarig programma ‘Verbeter Breda’.

Goed wonen in een fijne buurt!
Spacevalue heeft in ‘Pact 2 van Verbeter Breda’ gewerkt als gespreksregisseur om de thema’s divers wonen en passende voorzieningen nader te duiden. Via events en interviews met bewoners, huurderskoepels en door straatpraatjes met gebruikers. Maar ook door gesprekken met professionals van woningcorporaties, projectontwikkelaars, stadmakers en de gemeente is in beeld gebracht wat er echt anders moet in Breda om de toenemende tweedeling te stoppen. Alle resultaten vanuit de gesprekstafels zijn met elkaar verbonden in een stadsconferentie als opmaat naar een uitvoeringsprogramma. Het gaat onder meer over het beschikbaar maken van betaalbare woonruimte op de juiste plek. Het samen werken op wijk- en buurtniveau vanuit veranderde behoeften. En het binden van betrokken mensen aan de buurt. Ofwel: goed wonen in een fijne buurt.

Wat is hiervoor nodig?
Als secretaris van de kwartiermakers voor ‘Pact 3’ heeft Spacevalue de bouwsteen goed wonen in een fijne buurt nader uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda. Dat beschrijft maatregelen om richting 2040 genoeg betaalbare woningen beschikbaar te hebben die goed verdeeld zijn over de buurten. Waarbij er genoeg voorzieningen zijn en het prettig op straat is. En inwoners, gemeente, maatschappelijke en commerciële organisaties duurzaam samenwerken.

In het licht van de woningcrisis, de energiecrisis en daarmee samenhangende uitdagingen zoals personeelstekort, een stijging van de bouwkosten en de verduurzaming van de woningvoorraad, is Verbeter Breda een uitdaging die exemplarisch is voor de huidige tijd. Uiteindelijk gaat het om een herziening van onze systemen en onze praktijk van binnenuit. De alles-behalve-nieuwe wooncrisis die het land in haar greep heeft, vraagt om nieuw woonbeleid en -in deze ingewikkelde tijden- om nieuwe slimme ruimtelijke oplossingen.

Spacevalue ziet Verbeter Breda daarom niet als een eenmalig project, maar als een nieuw concept binnen ons vakgebied. Dat een zeer belangrijke rol gaat spelen en waar wij ons de komende jaren met onze expertise graag voor willen inzetten voor een toekomstgerichte stadsbenadering.

Meer weten over Verbeter Breda? Kijk eens op de website van Verbeter Breda

MEER WETEN

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief. Of kom eens langs op ons kantoor in de binnenstad van Breda, de koffie staat klaar