pact breda

#ruimtevoorverhalen

Verbeter Breda

pact | stadsontwikkeling | kansenongelijkheid

PLAATS
Breda

OPDRACHTGEVER
Gemeente Breda

DATUM
2022

OMVANG
-

PROGRAMMA
uitwerking PACT aanpak voor aandachtswijken op het terrein van wonen en voorzieningen

In sommige buurten van Breda wonen steeds meer mensen die zorgen en problemen hebben. Over geld, hun gezondheid, veiligheid in de buurt en de toekomst van zichzelf of van hun kinderen. Ze hebben het gevoel niet gelijk behandeld te worden en er alleen voor te staan. Breda wil voorkomen dat deze tweedeling doorzet. Dat mensen die in de ene buurt wonen, meer kansen hebben dan mensen in een andere buurt.

Breda streeft naar een verbonden stad en is een breed gedragen, meerjarig programma ‘Verbeter Breda’ gestart. Voor mensen in aandachtswijken begint verbetering bij bestaanszekerheid en het investeren in jeugd. Iedere Bredanaar zou uiteindelijk voldoende geld moete hebben om gezond te leven en te wonen. Om dat te bereiken moet het anders op terreinen van wonen, leefbaarheid en veiligheid, voorzieningen en ontmoeten.

Divers wonen en passende voorzieningen
Spacevalue heeft hieraan gewerkt in ‘Pact 2’ als gespreksregisseur van de thema’s divers wonen en passende voorzieningen. Via events en interviews met bewoners en huurderskoepels en door straatpraatjes met gebruikers. Maar ook door gesprekken met professionals van woningcorporaties, projectontwikkelaars, stadmakers en de gemeente is in beeld gebracht wat er echt anders moet in Breda om de toenemende tweedeling te stoppen. Zoals het beschikbaar maken van betaalbare woonruimte op de juiste plek. Het samen werken op wijk- en buurtniveau vanuit veranderde behoeften. En het binden van betrokken mensen aan de buurt.

Naar uitvoering: doen!
Ter afronding van Pact 2 zijn alle resultaten vanuit de gesprekstafels met elkaar verbonden in een grote stadsconferentie, als opmaat naar het uitvoeringsprogramma. Daarbij zijn er vier leidende principes: altijd met en voor bewoners, preventief, buurt,- wijk- en stadsgericht en langjarig.

Meer weten over Verbeter Breda? Kijk eens op de website van Verbeter Breda

MEER WETEN

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief. Of kom eens langs op ons kantoor in de binnenstad van Breda, de koffie staat klaar