Ons verhaal

#Creatingstories

Teamwork magneetmuur

Ons verhaal start met verwondering. Dagelijks ervaren we dat mensen kritischer, zelfstandiger, actiever en mondiger worden. Op sociaal-cultureel gebied, maar ook economisch, politiek en maatschappelijk. Veel organisaties spelen daarop in met vergaande persoonsgerichte benaderingen. Met maatwerk, afgestemd op uiteenlopende wensen en behoeften van individuele gebruikers. Voor ‘de consument’ is er een ongekende vrijheid om keuzes te maken die aansluiten op een eigen belevingswereld of die zelfs vormgeven. Deze trend staat vaak in contrast met de manier waarop onze leefomgeving tot stand komt. Top-down, traag en zeker niet altijd transparant.

Wij vinden dat dit anders kan. Daarom stellen wij belanghebbenden en (eind-)gebruikers in onze projecten centraal en geven we mensen directe invloed op de ontwikkeling van hun eigen omgeving. De combinatie van vakmanschap in het ontwerpen van ruimte (space) en kennis over waarde die daardoor ontstaat (value) vormt onze naam: Spacevalue. Als ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling werken we aan projecten voor woon-, werk- en recreatiegebieden, wijk- en buurtontwikkeling, herstructurerings- of transformatielocaties en de inrichting van de openbare ruimte.

Zoals Spacevalue gestart is, werken we nog steeds. Vanuit verwondering bouwen we aan mensgerichte ruimtelijke kwaliteit in onze leefomgeving. In de afgelopen tien jaar van ons bestaan is onze organisatie geprofessionaliseerd en hebben we een vast netwerk van opdrachtgevers en partners ontwikkeld waarmee we samenwerken. Verschillende projecten zijn inmiddels gerealiseerd zodat we kunnen laten zien dat onze manier van werken en het betrekken van mensen beloftes waarmaakt. We blijven gefascineerd door de rijkheid aan verhalen van mensen die in ons decor van ruimte ontstaan.