Kentalis verbindt

#ontwikkelingsvisie

Kentalis Verbindt Sint-Michielsgestel

Masterplan | Transformatiekader | Ambitiedocument | Ontwikkelingsstudie

PLAATS
Sint-Michielsgestel

OPDRACHTGEVER
Koninklijke Kentalis

DATUM
2020 - heden

OMVANG
circa 33 hectare

PROGRAMMA
gebouwen voor beschermd wonen voor cliënten, onderwijs en ondersteunende diensten, hergebruik monumentaal hoofdgebouw, nieuwe woningbouw, landschaps- en natuurontwikkeling

Kentalis gaat de zorg voor mensen met een communicatieve beperking in Sint-Michielsgestel concentreren op een deel van het terrein. De kaders en randvoorwaarden om de vrijkomende delen van het gebied over te dragen aan de markt hebben we vastgelegd in een ambitiedocument.

‘Kentalis Verbindt’ bouwt voort op het unieke verhaal van de plek. De essentiële historische waarden van de monumentale bebouwing, de bijzondere ligging van het terrein aan de Dommel en de nabijheid van het dorpshart van Sint-Michielsgestel geeft deze plek haar eigen identiteit. Streven is om cultuurhistorie, landschap en ecologie door ontwikkeling te versterken en (nieuwe) verbindingen te leggen tussen mensen, functies en gebieden.

We hebben een ruimtelijk landschappelijk raamwerk ontworpen vanuit het monumentale hoofdgebouw en de vrije zichtlijn naar het Priesterhuis als structuurdrager. De Dommelzone krijgt een water sensitieve inrichting en hogere belevingswaarde. De cliënten-omgeving van het compacte Kentalis blijft prikkelarm ingebed in het gebied. Via passende ontwikkelingsprincipes van het cultuurlandschap aan de westzijde en het dynamisch Dommeldal aan de oostzijde wordt woningbouw mogelijk gemaakt.

We versterken het landschap geïnspireerd op het gedachtengoed van de oude congregatie. De oorspronkelijke verschillen in het gebruik – bezinning, betrokkenheid, openbaarheid – zijn aanleiding voor een diversiteit aan tuinen. De Hortus Conclusus ligt als introverte, symmetrische bezinningstuin achter het monumentale hoofdgebouw. De Hortus Catalogi ligt als een gecultiveerde natuurtuin met gezamenlijk nutsgebruik aan de vrije zichtlijn. De Hortus Ludi is een parkachtige omgeving aan het Dommeldal, met veel sociale ruimte voor spelen en verblijven.