wonen en verblijven aan de merwede

#ruimtevoorverhalen

IJzergieterij
Hardinxveld-Giessendam

gebiedsvisie | nota van randvoorwaarden | stedenbouwkundig programma van eisen | architectenselectie | supervisie architectuur en openbare ruimte

PLAATS
Hardinxveld-Giessendam

OPDRACHTGEVER
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

DATUM
2012 - heden

OMVANG
circa 2,7 hectare

PROGRAMMA
herontwikkeling industrieterrein tot een woongebied met 99 appartementen en 51 grondgebonden woningen

Hardinxveld-Giessendam dankt de bron van haar ontstaan aan rivier de Merwede. Door de rijksweg A15, diverse dijkversterkingen en de positie van grootschalige (buitendijkse) industrie heeft de gemeente de historische verbinding met de rivier verloren. Waar mogelijk proberen we de relatie met de Merwede te herstellen, zoals op de herstructureringslocatie van de voormalige IJzergieterij.

In het nieuwe woongebied van de IJzergieterij beleeft iedereen de nabijheid van het water. De appartementen aan de rivier kijken uit over de Biesbosch. Karakteristieke straatjes liggen haaks op de dijk en komen via brede trappen uit op het ‘podium’: een verhoogd plein wat uitkijkt over de Beneden-Merwede. Met passende doorsteekjes sluit het kleinschalige bestaande bebouwingsdijklint aan op het nieuwe woongebied.

De bebouwing van de IJzergieterij heeft een onderscheidend karakter, geïnspireerd op een industriële robuuste architectuur. De openbare ruimte is hoogwaardig ingericht met een ingetogen gebakken klinkerbestrating. Het privé groen van de voortuinen en de laanbomen in de straten zijn complementair aan de rood-bruine stenige omgeving. De overgang naar de appartementen is verzacht door bloeiende beplanting.

Op het podium komen bewoners, bezoekers en passanten samen, met diverse aanleidingen om te verblijven en te ontmoeten. In de plint van het middengebouw is ruimte voor horeca. Er zijn talrijke zitgelegenheden, een brede trappenpartij met uitkijkjes over het water en een zichtbaar stelsel van gootjes waarin te zien is hoe het hemelwater van de appartementen kabbelend wordt afgevoerd naar de rivier.

MEER WETEN

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief. Of kom eens langs op ons kantoor in de binnenstad van Breda, de koffie staat klaar