Vitale Vakantieparken

NIEUWS

14 november 2022

Transformatie vakantiepark

Vakantiepark De Wildhorst in Bernheze heeft haar aantrekkelijkheid voor vakantiegangers verloren. Een groot deel van de bijna 400 chalets en caravans wordt oneigenlijk gebruikt, zoals voor huisvesting van arbeidsmigranten en overige vormen van permanente bewoning. De verwachting is dat het park de komende jaren verder achteruit zal gaan wanneer er niets wordt gedaan. Voor zowel de gemeente als vele belanghebbenden in en rond het park is dat onwenselijk.

In de huidige opzet blijkt De Wildhorst niet meer aantrekkelijk voor de hedendaagse recreant. Er is een nieuw perspectief nodig om De Wildhorst weer toekomstbestendig te maken. Uit de toekomstverkenning die Spacevalue heeft gemaakt blijkt, dat er kansen zijn voor transformatie van het gebied tot een omgeving voor wonen, recreatie en natuur. In een globaal haalbaarheidsonderzoek is in beeld gebracht wat het handelingsperspectief kan zijn om zo’n transformatie te realiseren.

Gebaseerd op de toekomstverkenning is er via een partnerselectieprocedure een marktpartij geselecteerd, waarmee we momenteel verder werken aan een ontwikkelplan. Zodra dit plan gereed is kan dat vervolgens leiden tot een transformatiebesluit door de gemeenteraad in de loop van 2023.

Landgoed De Wildhorst is onderdeel van de pilot ‘Vitale Vakantieparken’. In een kort filmpje vertelt Marty over de aanleiding, dilemma’s en voorlopige resultaten van de toekomstverkenning die Spacevalue uitgevoerd heeft voor De Wildhorst.