Leven in een park van de zintuigen

#ruimtevoorverhalen

Kentalis
Sint-Michielsgestel

ontwerp masterplan | supervisie | transformatiekader hoofdgebouw

PLAATS
Sint-Michielsgestel

OPDRACHTGEVER
Koninklijke Kentalis

DATUM
2007 - heden

OMVANG
circa 33 hectare

PROGRAMMA
beschermd wonen, onderwijs en dagbesteding voor cliënten i.c.m. natuurontwikkeling, regulier wonen en transformatie van het rijksmonumentale hoofdgebouw

“Vroeger was Kentalis een afgesloten katholiek instituut. Geleidelijk wordt het een open, toegankelijk gebied waar onze cliënten zo normaal mogelijk wonen, werken en leven samen met nieuwe gebruikers.”

We werken al twaalf jaar aan de (her-)ontwikkeling van zorglocatie Kentalis in Sint-Michielsgestel. De organisatie trekt zich terug op een deel van de locatie en blijft daar wonen, zorg, onderwijs en ondersteuning aanbieden voor mensen die als gevolg van een beperking problemen ondervinden. Maar in andere delen komen nieuwe functies, waarmee het terrein veel meer onderdeel wordt van Sint-Michielsgestel.

“Onze bewoners zijn kinderen, volwassenen en ouderen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Vaak hebben zij een taalontwikkelingsstoornis of zijn communicatief meervoudig beperkt. Het plan heeft daarom een heldere padenstructuur en de gemeenschappelijke functies zijn eenvoudig te vinden.” We hebben een herkenbare hoofdstructuur ontworpen waarbinnen deelgebieden flexibel worden ontwikkeld. Verschillende functies spelen in op zones van overwegend drukte versus rust, van luwte en dynamiek.

Het waardevolle Dommeldal, het bestaande landschap en de bijzondere historische bebouwing blijven behouden. Het hergebruik van het monumentale hoofdgebouw wordt een volgende laag in de geschiedenis van de plek.