Wonen, maar waar?

#ruimtevoorverhalen

Wvg-locaties Meierijstad

Haalbaarheidsonderzoek | Structuurvisie

PLAATS
Sint-Oedenrode, Schijndel

OPDRACHTGEVER
Gemeente Meierijstad

DATUM
2022

OMVANG
30-35 ha

PROGRAMMA
650 en 585 woningen

De gemeente Meierijstad heeft twee locaties aangewezen om een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw te doen. Op deze locaties is de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) gevestigd. Beeckk Ruimtemakers heeft de opdracht gekregen om samen met Buro Waalbrug, Gloudemans en Spacevalue (bijgestaan door tlu landschapsarchitecten) dit haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit wordt gedaan door structuurschetsen te maken die vervolgens worden doorgerekend.

De landschappelijke kwaliteiten van de gebieden worden zoveel mogelijk gerespecteerd en geaccentueerd. Bomenstructuren en zandwegen blijven behouden en er worden nieuwe bomenlanen aan toegevoegd. De plangrens is aangepast om het agrarische gronden met landschapswaarden intact te laten.

In Sint-Oedenrode blijft de huidige dorpsrand behouden en wordt de uitbreidingswijk als een buurtschap in het landschap gesitueerd. Een orthogonale structuur accentueert de huidige landschapskamers. Een parkeerstrook aan de oostzijde nabij de aansluiting op de snelweg zorgt ervoor dat de woonwijk verder autoluw wordt. Er is een alternatief scenario toegepast met een school nabij deze parkeerzone.

In Schijndel wordt de structuur uit de structuurvisie light aangehouden. Hierin staat omschreven hoe de groene lobben vanuit het landschap het dorp in lopen. De Wvg locatie voor Schijndel ligt ter plaatse van een beoogde groene structuur, deze wordt dan ook niet bebouwd maar groen gelaten. De locatie ligt op lager gelegen gronden en hier is waterreservering gevestigd. Geonius heeft de watercompensatie berekend en de voorgestelde modellen vormen de basis voor de verder uitwerking van de structuurschets. Dit resulteert in een zeer fraaie dorpsrand in het groen en aan het water.

Meer weten? Lees ook het artikel ‘We willen meer woningen, maar welke locaties zijn geschikt?’ van Beeck Ruimtemakers.