trans- formatie vakantie park

#ruimtevoorverhalen

De Wildhorst
Heeswijk Dinther

toekomstverkenning | ontwikkelingsvisie | haalbaarheidsstudie | partnerselectie

PLAATS
Heeswijk Dinther

OPDRACHTGEVER
Gemeente Bernheze

DATUM
2019 - heden

OMVANG
circa 25 hectare

PROGRAMMA
recreatie, natuurontwikkeling & wonen

Vakantiepark de Wildhorst is verouderd en wordt voor een groot deel oneigenlijk, maar gedoogd gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning. We hebben een integrale gebiedsontwikkelingsvisie gemaakt voor het landgoed, waardoor er een duurzaam perspectief ontstaat voor gemeente, rechthebbenden en gebruikers om samen te werken aan transformatie van het gebied.

Een bijzondere kwaliteit van de Wildhorst is, dat er drie verschillende landschapstypen bij elkaar komen. Het lage beekdal van de Leijgraaf, de besloten heideontginning met stuifduinen van soms acht meter hoog en het halfopen (agrarisch) cultuurlandschap. De waardevolle karakteristieken van deze drie gebieden zijn het uitgangspunt voor de transformatie. In een ruimtelijk casco hebben we de bepalende condities per deelgebied benoemd en spelregels opgesteld voor occupatie ervan. Zo kunnen de aanwezige kwaliteiten worden versterkt met een nieuw programma wat bestaat uit een combinatie van recreatie, wonen en natuur.

Gezien de complexiteit van eigendomsverhoudingen, (erf-)pacht- en huurovereenkomsten is een publiek-private samenwerkingsvorm de meest geschikte ontwikkelingsstrategie. Daarmee kunnen we de meerwaarde die met de transformatie ontstaat gelijkmatig over deelnemende rechthebbenden verdelen en komen de kosten of baten niet bij één of een beperkt aantal partijen terecht. Als volgende stap in deze strategie werken we aan een partnerselectie om de ontwikkelvisie tot uitvoering te brengen.

MEER WETEN

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief. Of kom eens langs op ons kantoor in de binnenstad van Breda, de koffie staat klaar