trans formatie vakantie park

#Gebiedsontwikkeling

De Wildhorst
Heeswijk Dinther

toekomstverkenning | ontwikkelingsvisie | haalbaarheidsstudie

#

PLAATS
Heeswijk Dinther

OPDRACHTGEVER
Gemeente Bernheze

DATUM
2019 - heden

OMVANG
circa 25 hectare

PROGRAMMA
recreatie, natuurontwikkeling & wonen

Vakantiepark de Wildhorst is verouderd en wordt voor een groot deel oneigenlijk gebruikt, voor de huisvesting van arbeidsmigranten en overige permanente bewoning. We werken aan een integrale gebiedsontwikkelingsvisie voor het park en het gebied eromheen, waardoor er perspectief ontstaat voor gemeente, rechthebbenden en gebruikers om samen te werken aan passende waardecreatie voor het gebied.

“Bijzonder van de Wildhorst is dat er drie verschillende landschapstypen bij elkaar komen. Het beekdal van de Leijgraaf, de heideontginning met stuifduinen van soms 8 meter hoog en het (agrarisch) cultuurlandschap. De ruimtelijke kwaliteiten van de drie gebieden zijn het uitgangspunt voor de transformatie. In het ruimtelijk casco zijn de bepalende karakteristieken van de landschapstypen benoemd en zijn spelregels opgenomen om de aanwezige kwaliteiten te versterken. Het ruimtelijk casco vormt de basis voor het toekomstig programma”.

Het toekomstig programma is een combinatie van recreatie, wonen en natuur. We hebben verschillende ontwikkelingsstrategieën onderzocht. Meest geschikte strategie is een samenwerkingsvorm, waarbij de meerwaarde die in het gebied gerealiseerd wordt gelijkmatig over de deelnemende rechthebbenden wordt verdeeld en de kosten of baten niet bij één of een beperkt aantal partijen terecht komt.