koers vanuit structuur

#toekomstvisie

Masterplan Dorst Oosterhout

interactief planproces | masterplan | stedenbouwkundige visie onderwijscluster

PLAATS
Dorst

OPDRACHTGEVER
Gemeente Oosterhout

DATUM
2021 - heden

OMVANG
1.758 hectare

PROGRAMMA
voorzieningen, infrastructuur, wonen

De afgelopen jaren is Dorst aanzienlijk gegroeid. Het voorzieningenniveau en de infrastructuur staan onder druk en inwoners hadden het onbehaaglijk gevoel dat het dorp “op 2-0 achterstand stond”. Vanaf de zomer van 2021 hebben we samengewerkt aan een samenhangende koers. Via een routekaart met participatiesessies, het ‘ommetje Dorst’, interviews met (maatschappelijke) organisaties, digitale inwonersenquêtes, huis-aan-huis flyers, tekensessies en projectvergaderingen met (leden van) het platform Dorst en vertegenwoordigers van de gemeente hebben we Masterplan Dorst 2030 gemaakt.

Conclusie: het gaat de komende jaren in Dorst om vijf majeure thema’s. Identiteit, mobiliteit, voorzieningen, wonen en onderlinge samenhang. Een passende inzet op deze thema’s leidt tot versterking van het dorp. We constateren dat Dorst is opgebouwd rond drie brandpunten: een maatschappelijk brandpunt aan de Dennenlaan, een commercieel brandpunt aan het plein bij de Spoorstraat en een historisch brandpunt met zorg aan het Kapelerf.

De visie zet in op het wegnemen van de barrière van de Rijksweg door ondertunneling, waardoor de brandpunten opnieuw met elkaar verbonden kunnen worden tot een bruisend dorpshart. Er komt meer ruimte voor langzaam verkeer, onder meer door twee nieuwe autoverbindingen aan de west- en oostzijde van de kern en het afwaarderen van doorgaande routes tot fietsstraten. Het maatschappelijk hart wordt versterkt door het maken van een Multi Functionele Accommodatie voor onderwijs en dorpshuisfuncties. En er komt ruimte voor proportionele, kwalitatieve groei van de woningvoorraad.

Meer weten? Kijk op www.platformdorst.nl