visie vanuit intenties van inwoners

#ruimtevoorverhalen

Omgevingsvisie Korendijk

participatie | ontwerp omgevingsvisie | uitvoeringsagenda

PLAATS
Korendijk

OPDRACHTGEVER
Gemeente Korendijk

DATUM
2016 - heden

OMVANG
circa 10.000 hectare

PROGRAMMA
ruimte, verkeer & vervoer, water, natuur en milieu

“Als gemeente willen wij de rode loper uitrollen voor ontwikkelingen, maar we zijn een kleine organisatie. Het is lastig goed te reageren op initiatieven en de juiste mensen op het juiste moment aan te schakelen, terwijl dat wel is wat mensen van ons verwachten.”

Dit dilemma is veel besproken tijdens het participatieproces van de Omgevingsvisie Korendijk 2030. In één-op-één gesprekken in de dorpen, maar ook vanuit het maatschappelijke middenveld tijdens debatten aan de omgevingstafels. In de visie hebben we daarom niet alleen de ruimtelijke koers voor de komende jaren ontworpen. We hebben de gemeentelijke organisatie handvatten gegeven om de omgevingsvisie samen met initiatiefnemers tot uitvoering te brengen.

Het gaat om een andere manier van werken waarover we management, college en gemeenteraad uitgebreid hebben bevraagd. “Welke projecten moetenwe doen en welke projecten willenwe doen? Wat is onze ambtelijke capaciteit en hebben we de juiste mensen in huis voor deze projecten?” Kortom, hoe ga je praktisch van denken naar doen. “Met de omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma is het gelukt een helder afwegingskader te scheppen voor initiatiefnemers. Maar ook voor ons als ambtenaren. Projecten zijn geprioriteerd in tijd en er zijn verschillende type casemanagers bepaald die projecten gaan begeleiden. We kunnen aan de slag!”