iedereen beleeft de nabijheid van het water

#supervisie

IJzergieterij
Hardinxveld-Giessendam

gebiedsvisie | nota van randvoorwaarden en uitgangspunten | stedenbouwkundig programma van eisen | architectenselectie | supervisie architectuur en openbare ruimte

PLAATS
Hardinxveld-Giessendam

OPDRACHTGEVER
gemeente Hardinxveld-Giessendam

DATUM
2012 - heden

OMVANG
circa 32,5 hectare

PROGRAMMA
herontwikkeling industrieterrein tot een woongebied met 99 appartementen en 51 grondgebonden woningen

Hardinxveld-Giessendam dankt de bron van haar ontstaan aan de Merwede. Door de rijksweg A15, diverse dijkversterkingen en de positie van grootschalige (buitendijkse) industrie heeft Hardinxveld-Giessendam veel historische verbindingen met de rivier verloren. Waar mogelijk proberen we de relatie met de rivier te herstellen, zoals op de herstructureringslocatie van de voormalige IJzergieterij.

“In het nieuwe woongebied van de IJzergieterij beleeft iedereen de nabijheid van het water. De appartementen aan de rivier kijken uit over de Biesbosch. Compacte straatjes liggen haaks op de dijk en komen via brede trappen uit op het ‘podium’: een verhoogd plein wat uitkijkt over de Beneden-Merwede. Met passende doorsteekjes sluit het kleinschalige bestaande bebouwingsdijklint aan op het nieuwe woongebied”.

De IJzergieterij heeft een herkenbaar onderscheidend karakter, geïnspireerd op een industriële robuuste architectuur. De openbare ruimte is hoogwaardig ingericht met een ingetogen gebakken klinkerbestrating. Het groen uit de voortuinen en Gleditsia’s als laanbomen is complementair aan de rood-bruine stenige omgeving. De overgang naar de appartementen is verzacht door bloeiende beplanting van Krentenboompjes en Sierkersen.

Het podium is de plek waar mensen samen komen, met verschillende aanleidingen om te verblijven en te ontmoeten. In de plint van het middengebouw is ruimte voor horeca. Er zijn talrijke zitgelegenheden, een brede trappenpartij met uitkijkjes over het water en een zichtbaar stelsel van gootjes waarin te zien is hoe het hemelwater van de appartementen kabbelend wordt afgevoerd naar de rivier.