Landelijk wonen

#ruimtevoorverhalen

De Drenkeling

programma van eisen | stedenbouwkundig ontwerp

PLAATS
Rockanje

OPDRACHTGEVER
Gemeente Westvoorne

DATUM
2016 - 2019

OMVANG
ca. 25 hectare

PROGRAMMA
ca. 53 grondgebonden woningen (fase 1)

De gemeente Westvoorne werkt aan het woningbouwplan Landgoed Drenkeling in Rockanje. Bepaalde uitgangspunten uit het oorspronkelijke masterplan bleken niet realistisch. Vraag was hoe toch een verkavelingsplan te maken voor een eerste deelgebied zonder daarmee belemmeringen op te werpen voor de gehele gebiedsontwikkeling.

We hebben de eerder vastgestelde Visie Landgoed Drenkeling voor het gehele plangebied doordacht in een informele Engelse landschapsstijl, zodat cruciale belemmeringen (zoals bestaande bebouwing en landschappelijke patronen) beter inpasbaar zijn in het concept. Daarbinnen hebben we beargumenteerd, dat volgtijdelijke (deel-)ontwikkeling van zuid naar noord het best passend is bij de omstandigheden.

De Lange Stallen
Als afronding van de bestaande dorpsrand hebben we aan de zuidzijde van het plangebied een aantal grondgebonden woningen in een betaalbare categorie gesitueerd, als coulissen van het landgoed. Dit gebied – ‘De Lange Stallen’ – refereert in karakter en beeldkwaliteit aan de stallencomplexen bij landgoederen. Op aanzienlijke afstand tot De Lange Stallen, met bloemrijk grasland en lichte hoogteverschillen ertussen (‘De Beemd’), liggen ‘De Erven’.

De Erven
De Erven zijn twee samenhangende ensembles van vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen in een landelijke stijl. De Lange Stallen worden projectmatig ontwikkelt en De Erven komen tot stand via kaveluitgifte. Via supervisie sturen we in de uitwerking op bouwmassa, onderlinge samenhang, architectuurstijl en overgangen van openbaar naar privé.

MEER WETEN

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief. Of kom eens langs op ons kantoor in de binnenstad van Breda, de koffie staat klaar