Ons verhaal

#Creatingstories

181029_Spacevalue team_website

Ons verhaal begint in 2010. In de nadagen van de crisis besluit Marty een bureau te starten wat stedenbouw en gebiedsontwikkeling toegankelijk maakt voor gebruikers. Gedreven vanuit vakmanschap in ruimtelijk ontwerp en kennis over waarde bedachten we onze naam: Spacevalue. Zoals onze tocht begonnen is, werken we nog steeds. Vanuit de fascinatie om samen met mensen ruimtelijke kwaliteit te realiseren en ruimte voor verhalen te maken.