Versterking voor Spacevalue

NIEUWS

9 maart 2022

Versterking voor Spacevalue

Eelke de Rooij van Moerdijk naar de Haagdijk

Het lijkt een grote stap. Van programma- en projectmanager bij de Gemeente Moerdijk naar een functie als adviseur omgevingsmanagement en bureaumanager bij advies- en ontwerpbureau Spacevalue. Niets is minder waar. Het gestaag groeiende Spacevalue, gevestigd op de Haagdijk in Breda, zocht een talent met proceskwaliteiten en inhoudelijke expertise. En Eelke de Rooij was op zoek naar een dynamische omgeving waar ze haar creativiteit en ondernemerschap kwijt kon. Marty van de Klundert, eigenaar van Spacevalue wist Eelke te verleiden tot deze bijzondere stap.

“Onze gebundelde krachten brengen ons als bureau op voorsprong. Als samenleving staan we voor complexe ruimtelijke gebiedsopgaven. Met de komst van Eelke zijn we meer dan ooit in staat om hier invulling aan te geven.”

Match made in heaven?

Marty, normaal niet van de superlatieven, voelt het wel zo. “Met haar ervaring en achtergrond als project- en programmamanager van onder andere de Omgevingswet bij de gemeente Moerdijk brengt ze de pu

blieke kant van het verhaal in ons bureau. Eelke vervult naast haar rol als bureaumanager de rol van adviseur omgevingsmanagement. Samen met mij gaat ze bouwen aan de verdere professionalisering en groei van het bedrijf”. Eelke is op haar beurt gedreven om Spacevalue steviger op de kaart te zetten. “Groeien doe je samen. We hebben een enthousiast en betrokken team. Een team dat goed op elkaar is ingespeeld en met enorm veel potentieel. Ik zie veel mogelijkheden om de ontwikkeling van Spacevalue te versnellen”.

Verschil maken

In het ruimtelijk domein hebbenwe te maken met continue veranderingen. Het zijn complexe opgaven met veel verschillende belangen. Van opdrachtgevers wordt veel verwacht tijdens het ontwerpproces en de planvorming: transparantie tijdens het hele proces, participatie en interactie met de omgeving én het organiseren van medezeggenschap. Binnen een politiek-maatschappelijke context is dat extra uitdagend. Zeker in deze tijd waar iedereen een podium heeft om (digitaal) zijn al dan niet gefundeerde mening te verkondigen. Dat vraagt om regie op het proces, keuzes en maatwerk. De kunst is om het speelveld te overzien en samen met de opdrachtgever(s) ontwerpkracht én procesinterventies in te zetten. Juist op deze aspecten maakt Spacevalue het verschil.