Verbeter Breda

NIEUWS

15 maart 2023

Verbeter Breda

Sinds begin 2022 is Spacevalue betrokken bij Verbeter Breda: een programma om kansengelijkheid in de stad te bevorderen. In de zomer van 2022 hebben we onze onderzoeksbevindingen van ‘Pact 2’ gepresenteerd. Vervolgens is verder gewerkt naar ‘Pact 3’ om tot concrete afspraken te komen met belanghebbenden. Onder de titel: ‘Goed wonen in een fijne buurt’ hebben we in januari 2023 deze uitvoeringsagenda als secretaris van de kwartiermakers Harry Reininga, Vincent Smit en Hans Thoolen opgeleverd.

Pact 3 begint niet vanaf 0
Belangrijke constatering van Pact 3 is, dat Verbeter Breda niet bij nul begint. Binnen de aandachtswijken is er al een basis die kan worden uitgebouwd. Er zijn buurtpunten waar bewoners terecht kunnen, programma’s rond verschillende doelgroepen en thema’s, vastgestelde wijkagenda’s en een prille samenwerking van woningcorporaties. Deze initiatieven zijn echter weinig zichtbaar en vindbaar voor het publiek en het ontbreekt aan meerjarige ondersteuning en slimme koppelingen op wijkniveau.

Uitwerking van drie thema’s
De bouwsteen ‘Goed wonen in een fijne buurt’ is daarom uitgewerkt in drie thema’s wonen, wijken en samen werken. Voor wonen gaat het om kwantiteit, maar vooral ook om kwaliteit ten aanzien van woonbehoefte, (betaalbare) prijzen en diversiteit in woonvormen. Het gaat niet alleen om nieuwbouw maar ook om de bestaande wijken, met inbreiding, transformatie en herbestemming. Goed wonen vereist niet alleen goede en betaalbare woningen, maar ook maatwerk naar een vitale en passende leefomgeving. Bestaande voorzieningen, sociale ondernemingen en openbare ruimten op wijk- (zelfs buurt-) niveau moeten nauwkeurig worden georganiseerd en ondersteund. Bovendien is het belangrijk om in elke wijk te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor lokale ondernemers, menging en nabijheid van voorzieningen en passende ontmoetingsplekken. Tot slot is het cruciaal dat alle belanghebbenden – van marktpartijen en bewoners tot de gemeente – een nieuwe manier van omgaan met elkaar vinden waarbij iedereen iets mag en moet inbrengen en waarbij het vertrouwen weer kan worden opgebouwd.

Aan de slag!
Afhankelijk van de aard van elke suggestie/oplossing komen er acties op verschillende niveaus en met verschillende termijnen, met een of meer partijen als trekkers. Er zijn acties – zoals beleidshervorming of wijkanalyse – waarbij de gemeente grotendeels de kar moet trekken, maar er is nog veel te doen op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling, en talrijke andere acties op korte termijn waarbij verschillende actoren moeten samenwerken en allianties moeten worden gevormd, ook voor de lange termijn.

Eind maart worden de resultaten van Pact 3 besproken in de gemeenteraad en tijdens de Verbeter Breda week van 17 t/m 21 april wordt pact 3 officieel gepresenteerd.

Meer weten over dit project? Klik hier

Contact

  • Stel hier je vraag en we nemen z.s.m. contact op