Verbeter Breda

NIEUWS

16 november 2022

Verbeter Breda

Mensen wonen, werken en leven graag in Breda. Maar in sommige buurten wonen steeds meer mensen die zorgen en problemen hebben. Over geld, hun gezondheid, veiligheid in de buurt en de toekomst van zichzelf of van hun kinderen. Ze hebben het gevoel niet gelijk behandeld te worden en er alleen voor te staan. Breda wil voorkomen dat deze tweedeling doorzet.

Alle Bredanaars verdienen gelijke kansen. Dat is de belofte aan de stad die is vastgelegd in het Pact van Breda deel 1 en is onderschreven door bewoners en organisaties. Afgelopen maanden is er gewerkt aan oplossingsrichtingen: het Pact van Breda deel 2. Hieraan heeft Spacevalue deelgenomen als gespreksregisseur van ‘Goed wonen in een fijne buurt’. Via events en interviews met bewoners en huurderskoepels, door straatpraatjes met gebruikers van voorzieningen en gesprekken met professionals van woningcorporaties, projectontwikkelaars, stadmakers en gemeente, is in beeld gebracht wat er echt anders moet in Breda. Een voorbeeld is het beschikbaar maken van betaalbare woonruimte op de juiste plek. Of het anders samenwerken op wijk- en buurtniveau vanuit veranderde behoeften. Maar hoe dan? En hoe kom je daarbij tot het verbinden van betrokken mensen aan de buurt?

Als afronding van deel 2 van het Pact van Breda zijn alle resultaten met elkaar verbonden in een stadsconferentie, als opmaat naar het uitvoeringsprogramma, het Pact deel 3. Dit toekomstige uitvoeringsprogramma gaat over het prioriteren, concretiseren en aangaan van samenwerkingen ten behoeve van het behalen van de beoogde doelen voor 2040. Maar ook over het opzetten van concrete projecten op wijkniveau. Het doen van onderzoek en het doorvoeren van aanpassingen. Het samenwerken met en werken voor allerlei lokale actoren: bewoners, initiatiefnemers, woningcorporaties en ambtenaren.

Op korte termijn door allereerst gebruik te maken van het laaghangend fruit: aanpakken wat er al is, niet gezien wordt of te lang stilligt. Op lange termijn moeten strategische keuzes en andere werkwijzen worden aangegaan. In het licht van de woningcrisis, de energiecrisis en daarmee samenhangende uitdagingen zoals personeelstekort, een stijging van de bouwkosten en de verduurzaming van de woningvoorraad, is Verbeter Breda een veel bredere uitdaging. Uiteindelijk gaat het om een herziening van onze systemen en onze praktijk. De alles-behalve-nieuwe wooncrisis die het land in haar greep heeft, vraagt om nieuw woonbeleid en -in deze ingewikkelde tijden- om nieuwe slimme ruimtelijke oplossingen.

Spacevalue ziet Verbeter Breda niet als een eenmalig project, maar als een nieuw concept binnen ons vakgebied. Dat een zeer belangrijke rol gaat spelen en waar wij ons de komende jaren met onze expertise graag voor willen inzetten voor een toekomstgerichte stadsbenadering.

Meer weten over dit project? Klik hier

Contact

  • Stel hier je vraag en we nemen z.s.m. contact op