Start bouw De Rokerij

NIEUWS

16 september 2022

Start bouw De Rokerij

Net voor de zomer werd de eerste paal geslagen. Vervolgens is in september de bouw van ‘De Rokerij’ in Boven-Hardinxveld officieel gestart. Een bijzonder project: onder supervisie van Spacevalue wordt een voormalig industriegebied getransformeerd naar een woongebied met 25 grondgeboden woningen en 32 appartementen in drie gebouwen.

Het voormalig industriegebied ligt aan de Merwede op een markante plek aan de Rivierdijk en vormt een schakel tussen de Merwede en het centrum van Boven-Hardinxveld. Een kansrijke plek voor een nieuw woongebied. Binnen het plangebied is een driedeling in woonmilieus te onderscheiden. Aan het waterfront staan drie losse bouwvolumes met appartementen met weids uitzicht over de Merwede. Centraal in het plangebied is een alzijdig bouwblok met grondgebonden woningen. En aansluitend op De Buurt zijn grondgebonden woningen in een lossere verkaveling voorzien. Hiermee ontstaat een opbouw in volumes en dichtheid van het dijklint van De Buurt naar de rivier.

Gestreefd wordt naar een herkenbare, eenduidige projectidentiteit waarbij relatie gelegd wordt met het historisch verleden als buitendijkse werf. Het plan kent grotere en kleine volumes die kunnen refereren aan de industriële (historische) havenarchitectuur. Deze architectuur kenmerkt zich door een robuuste, doelmatige en eenvoudige vormgeving. Rijkheid in het metselwerk en architectuurgrammatica zorgt ervoor dat het plan een menselijke schaal krijgt.