Nieuw project: Colijnsplaat

NIEUWS

De gemeente Noord-Beveland heeft een nieuwbouwlocatie aangewezen aan de Molenweg in Colijnsplaat. Bijzonder aan deze locatie is dat er drie karakters samenkomen: het na-oorlogse deel van het bebouwingsweefsel van het dorp, het open agrarisch cultuurlandschap van het Renaissance-polder en de waardevolle boscomplexen met het water van de Valkreek. Deze samenkomst van drie karakters kunnen de structuurdragers van de ontwikkeling worden. Daarnaast staat Colijnsplaat voor een aanzienlijke klimaat- en wateropgave. Het ontwikkelingsgebied kan een bijdrage leveren aan berging van oppervlaktewater, het verbeteren van de zoetwaterkwaliteit en -kwantiteit, en realisatie van (natte) natuur en ecologie. Zulke samenhangende maatregelen om een klimaatrobuust landschap te verkrijgen kan ook het onderscheidend vermogen vormen van een nieuwe woon- en leefomgeving. Gezien de gelaagdheid van de opdracht hebben we voorgesteld in twee fasen te werken. We starten met een interactief participatietraject om een toekomstgerichte gebiedsagenda op te stellen. Vervolgens werken we gezamenlijk via verkavelingsstudies toe naar een definitief plan.